Unit OTR 
NEW AYLA 1.0 D MT MC Rp 114.700,000 ,-
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC Rp 127.400,000 ,-
NEW AYLA 1.0 X MT MC Rp 138,600,000,-
NEW AYLA 1.0 X AT MC Rp 148,100,000,-
NEW AYLA 1.0 X MT DELUXE MC Rp.146,000,000,-
NEW AYLA 1.0 X AT DELUXE MC Rp 155,600,000,-
NEW AYLA 1.2 X MT MC Rp 150,400,000,-
NEW AYLA 1.2 X AT MC Rp.160,700,000,-
NEW AYLA 1.2 R MT MC Rp 157,300,000,-
NEW AYLA 1.2 R AT MC Rp 170,400,000,-
NEW AYLA 1.2 R MT DELUXE MC Rp 161,300,000,-
NEW AYLA 1.2 R AT DELUXE MC Rp 174,400,000,-

 

SPESIFIKASI DAIHATSU

Call